Geschiedenis van het Koetshuis

1072-1900 Kasteel van IJsselmonde

Door de eeuwen heen hebben er verschillende kastelen in IJsselmonde gestaan. Het allereerste kasteel stamt uit 1072 en het laatste kasteel wordt in 1900 afgebroken. Daarna is het niet meer opgebouwd. Wel blijft het koetshuis bestaan en dat doet in de loop der tijd onder meer dienst als smederij, modewinkel, restaurant en trouwlocatie.
Al in 1072 laat de bisschop van Utrecht een veste bouwen aan de monding van de IJssel. Maar dit slot mag niet lang bestaan, want vier jaar later wordt het met de grond gelijk gemaakt. Er is nooit iets van teruggevonden, zelfs de plek waar het precies gestaan heeft, is niet bekend. Op het tweede kasteel rust ook geen zegen. Dit kasteel is in 1483 gebouwd en in 1489 verwoest.

dd 1858 gezien vanaf de Noordkant van de Maas
dd 1858 gezien vanaf de Noordkant van de Maas

Maar dan komt het kasteel dat iedereen later kent als het Kasteel van IJsselmonde. De familie De Merode (bekend van de zalmvisserij) bouwt in 1550 een kasteel aan de westkant van IJsselmonde. Zo’n honderd jaar lang blijft de familie verbonden aan IJsselmonde en woont er altijd een De Merode in het kasteel. Als laatste is dat Isabella de Merode. Zij verkoopt het familiebezit in 1664 aan Adriean Lampsins.

Die vindt het ruim 100 jaar oude kasteel mooi, maar ouderwets. Hij geeft opdracht voor een grondige verbouwing. Zo grondig dat er eigenlijk een nieuw kasteel gebouwd wordt op de plek van het eerdere kasteel. Adriean wil een rechthoekig kasteel met op elke hoek een toren. En hij laat gelijk ook een echte slotgracht aanleggen. Achter het kasteel komt een grote, mooie tuin met veel vijvers. Daar kan hij zelf niet lang van genieten, want hij gaat bijna meteen dood. Zijn weduwe verkoopt het kasteel met alle grond en titels in 1685 aan Jean de Mey, die IJsselmonde de paardenmarkt bezorgde.

Paardenmarkt
Paardenmarkt

Als Jean de Mey sterft, laat hij het bezit in IJsselmonde na aan zijn nichtjes. Eén daarvan is Cornelia Hechtermans, de vrouw van Claes Bichon. Zij besluit om haar zusje uit te kopen. Op 7 april 1724 komt het hele bezit in handen van Claes en Cornelia. De familie Bichon onderhoudt het kasteel tot 1899. Dan wordt het in 1900 afgebroken en de parkachtige tuin wordt verwijderd. Het koetshuis uit 1679 blijft wel bestaan.

In 1972 graaft de afdeling Oudheidkundig Onderzoek van de Rotterdamse dienst Gemeentewerken naar de restanten van het Kasteel IJsselmonde. Onder het kasteel vindt men een woonlaag uit circa 1447.

Mr. Marinus Bichon van IJsselmonde, 1815-1889. Hij was van 1845 tot zijn overlijden in 1889 Ambachtsheer van IJsselmonde. En Mr. Johan Adrien Marinus Bichon van IJsselmonde.
Mr. Marinus Bichon van IJsselmonde, 1815-1889. Hij was van 1845 tot zijn overlijden in 1889 Ambachtsheer van IJsselmonde. En Mr. Johan Adrien Marinus Bichon van IJsselmonde.
Mr. C.J.A. Bichon van IJsselmonde, geboren 28 mei 1855, trad op 8 januari 1902 te Düsseldorf in het huwelijk met Johanna Antonia Canjels. Na het overlijden van zijn oom Marinus in 1889, volgde mr. C.J.A. Bichon hem op en werd hierdoor onze nieuwe Ambachtsheer . Hij was tot de sloop van het kasteel in 1900 de laatste eigenaar . Mr. Bichon was niet alleen Ambachtsheer, maar bekleedde vele andere functies, die zeker het vermelden waard zijn, zoals: advocaat, plaatsvervangend rechter te Rotterdam, hoofd ingeland Hoogheemraadschap van Schieland, dijkgraaf Waterschap Bleiswijk, was tevens lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, advocaat te Arnhem en secretaris-rentmeester Hoogheemraadschap Schieland, Hij overleed te Utrecht op 19 november 1923.
Mr. C.J.A. Bichon van IJsselmonde, geboren 28 mei 1855, trad op 8 januari 1902 te Düsseldorf in het huwelijk met Johanna Antonia Canjels. Na het overlijden van zijn oom Marinus in 1889, volgde mr. C.J.A. Bichon hem op en werd hierdoor onze nieuwe Ambachtsheer . Hij was tot de sloop van het kasteel in 1900 de laatste eigenaar . Mr. Bichon was niet alleen Ambachtsheer, maar bekleedde vele andere functies, die zeker het vermelden waard zijn, zoals: advocaat, plaatsvervangend rechter te Rotterdam, hoofd ingeland Hoogheemraadschap van Schieland, dijkgraaf Waterschap Bleiswijk, was tevens lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, advocaat te Arnhem en secretaris-rentmeester Hoogheemraadschap Schieland, Hij overleed te Utrecht op 19 november 1923.